بوراکسبوراکس 245
کک مک - پیله دندان - چرک گوش - خرناس - جرب - ترک دست - شوره سر و...

بوراکس 245


* نام‌های دیگر آن: بوره، بوره‌زرگری، بورق، بورق‌الصناعه، ملح‌ایرانی، تنکار، بورک، بنطرون، تنهکار، سهاکه، پیروبورات سدیم، قساد، کفشر بوره زرگران و نطرون می‌باشد.


1. طبع آن گرم و خشک است.
2. برای رفع کک مک 2 گرم بوراکس، 20 گرم گلاب و 20 گرم عرق بهار نارنج را مخلوط نموده و خال‌های کک مک را بشوئید.
3. برای رفع پیله دندان 2 گرم بوراکس و 3 گرم اسید بوریک را در 100 سی‌سی آب، حل کرده غرغره شود.


© 2014 salamatsite.ir
فان3| یک اشاره| جراحی پلاستیک بینی| دانلود با لینک مستقیم| موبایل| آی آر بکس| سلامت سایت| مکالمه زبان| فان3| دیکشنری| درمان افسردگی| مایا| هاست و دومین| نمایش لحظه ای قیت های روز| فروشگاه اینترنتی|